لحظه سقوط بهمن در اورست!!!

5,707

کوه-کوهستان-بهمن-بلایای طبیعی-برف

21.242 بازدید

21.242 بازدید

4 سال پیش
خبر آنلاین فاکشو حذف نکرده