ملیحه پژمان - ۸ مدیر وقت بانک سرمایه پای میز محاکمه

234
ملیحه پژمان
ملیحه پژمان 7 دنبال‌ کننده

در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه با پایان دفاعیات متهمان رضوی و دلاویز، کیفرخواست ۸ مدیر وقت این بانک قرائت شد تا دفاعیات آن‌ها در جلسات بعدی آغاز شود