آموزش سرویس و نگهداری پنکه رومیزی

1,122
آموزش سرویس و نگهداری پنکه رومیزی تهیه شده توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام حسین ع مربی : مسعود نیکواورنگ
pixel