بازدید حمزه بروجنی از کانون اصلاح تربیت اهواز

454

حمزه بروجنی سرپرست اداره کل زندانهای خوزستان در بازدید از کانون اصلاح و تربیت اهواز، روند اجرای سیاستهای اصلاحی و تربیتی مهرجویان را در راستای اولویتهای دهگانه ابلاغی سازمان زندانها بصورت میدانی مورد بررسی قرار داد. وی در نشستهای جداگانه با پرسنل ، سربازان زندان و مهرجویان توصیه های لازم را برای بهبود اقدامات جاری ارایه کرد.وی همچنین از آغاز بکار پروژه بازسازی کامل کانون در سال جاری خبر داد.