داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

همگام شدن ناخودآگاه

32
همگام شدن ناخودآگاه از جمله ویژگی‌های همهٔ تبادل‌های انسانی است. این پدیده تأثیر متقابل همزمان یا Interactional Synchrony گفته می‌شود. وقتی دو نفر با هم حرف می‌زنند حرکات بدنی آنها از هماهنگی و همزمانی خاصی برخوردار است که در بعضی موارد به سختی دیده می‌شود. مانند پلک زدن چشم‌ها و یا تکان خوردن انگشت‌ها و طرز لحن صدا و یا نشانه‌های استرس. بنابراین همزمانی داشتن، خود نوعی از ارتباط است.
راه تغییر 6 دنبال کننده
pixel