تفاوت ارتودنسی ثابت و متحرک

85

ارتودنسی متحرک یعنی وسیله ارتودنسی توسط بیمار گذاشته و برداشته می شود اما ارتودنسی ثابت توسط دکتر متخصص ارتودنسی روی دندانها چسبانده می شود.