آیت الله حسن زاده

186

تاریخ ورود حضرت استاد (حفظه الله تعالی) به مدرسه (حوزه علمیه) مهرماه سال 1323 هجری شمسی. تحصیلات کتب ابتدائیه را که در میان طلّاب علوم دینیّه معمول و متداول است از نصاب الصبیان و رساله عملیه فارسی آیه الله سید ابوالحسن اصفهانی و کلیات سعدی، گلستان سعدی و جامع المقدمات و شرح الفیه سیوطی و حاشیه ملا عبدالله بر تهذیب منطق و شرح جامی بر کافیه نحو و شمسیه در منطق و شرح نظام در صرف، مطوّل در معانی و بیان و بدیع و معالم در اصول، تبصره در فقه و قوانین در اصول را در آمل فراگرفت...

استریم بازی Get Even با امین

warriora
5 13.9 هزار بازدید کل

*** دنبال کنید مرسی ***