رتبه ی برتر رشته ی فیلم کوتاه – تهیه توسط آقای یونس حسین زاده

66

رتبه ی برتر رشته ی فیلم کوتاه – تهیه توسط آقای یونس حسین زاده از دبیرستان پسرانه دوره اول واحد ۳ مشهد مقدس این کلیپ که توسط دبیرستان دخترانه دوره دوم واحد 2 در سال تحصیلی 98-97 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.