اولین جلسه توسعه تعاملات زندانها وشوراهای حل اختلاف

40

با پیشنهاد سرپرست اداره کل زندانهای خوزستان و استقبال رئیس کل دادگستری استان خوزستان، اولین جلسه هم اندیشی زندانها و شوراهای حل استان با حضور مقامات دو دستگاه برگذار شد. افزایش 4 شعبه جدید به این شعب مستقر در زندانها و استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در کاهش هدفند جمعیت کیفری از دستاوردهای این نشست بود.