دلیل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه

4,667
ویدئوگردی 19.5 هزار دنبال کننده
pixel