قدرت هر لگد جنین بیش از 4 کیلوگرم است!

3,015

بر اساس اولین مطالعه به منظور سنجش قدرت لگدهای جنین در رحم، پاهای کوچک و گوشتی آن ها لگدی می زند که بیش از چهار کیلوگرم نیرو به دیواره ی رحم وارد می کند. برای محاسبه ی این نیرو، دانشمندان مدل هایی کامپیوتری بر پایه ی اسکن های MRI ساختند که حرکت جنین را از 20 تا 35 هفتگی ردیابی می کند - دکتر مجازی

VirtualDr
VirtualDr 67 دنبال کننده
ضربه

ضربه

1 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot