آموزش کامل سی پنل به صورت تصویری - قسمت نهم

536

در این قسمت باکس mail را بررسی خواهیم کرذ و با نحوه ساخت ایمیل در سی پنل آَشنا خواهید شد