فیلم کوتاه تظاهر

207
خودشناسی ۷
خودشناسی ۷ 0 دنبال‌ کننده
207 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

در انیمیشن فوق، مرد سعی دارد طوری که جامعه ( اطرافیان ) از یک مرد باوقار و متین توقع دارند، عمل کند. طوری رفتار کند که الگوها و معیارهای جامعه از او انتظار دارد. اما تضادی در درونش وجود دارد. بین میل درونی اش با کاری که به اجبارِ اجتماع انجام میدهد. بعبارتی قضاوت دیگران او را تحت تاثیر قرار میدهد و نمیتواند خودش باشد. و آنطور که دلش میخواهد، عمل کند. عمل از روی یک الگو و ایده، عمل به معنای واقعی نیست. بلکه نقش بازی کردن از روی نمایشنامه ایست که جامعه در ذهن او طرح کرده است. کودک کودک آزادانه عمل میکند

خودشناسی ۷
خودشناسی ۷ 0 دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…