همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید! - سکانسی از کمال الملک

108

یکی از با ارزشترین دیالوگ های سینمای ایران از فیلم کمال الملک شاهکار شاعر سینمای ایران علی حاتمی

زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت رضا یزدانی
pixel