نرم افزار تخصصی مطب زنان و زایمان سلاک طب

223
نرم افزار تخصصی مطب زنان و زایمان سلاک طب شامل دو بخش منشی و پزشک است. قسمت پزشک شامل ثبت اطلاعات PMH، آلرژی، Routin medication، تشخیص و داروهای ثبت شده برای بیمار است. پزشک امکان ثبت اطلاعات معاینات تخصصی زنان، ناباروری، مامو گرافی، سونوگرافی و... را دارد. ثبت اطلاعات LMP,EDC,Mense و اطلاعات prenatal و Fertile در فرم های مخصوص امکان ثبت اطلاعات فرم های ناباروری مرد و زن در فرم های اختصاصی و اطلاعات ژنتیک و اطلاعات آزمایشات فرد در صورت تمایل پزشک میتواند اطلاعات ویزیت خود را با کمک قلم نوری ثبت نماید.
pixel