توربین های گاز

388

امروزه توربینهای گاز در صنایع مختلف از قبیل برق و ایجاد رانش برای تجهیزات دوار کاربرد ویژه ای دارند. شما می توانید با تهیه این آموزش از سایت mediadars.com با توربینهای گاز، اجزای داخلی، تجهیزات جانبی توربین گاز و نحوه کنترل بار و استانداردهای توربین گاز که به صورت گام به گام توضیح داده شده است آشنا شوید. همچنین در این آموزش بسیاری از مفاهیم عملکردی و بهره برداری مفید و پرکاربرد توضیح داده شده است.