گرمایش فرکانس پایین برای خشک کردن عایق ترانسفورماتورهای قدرت

251
طراحی و ساخت دستگاه گرمایش فرکانس پایین برای خشک کردن عایق ترانسفورماتورهای قدرت در آزمایشگاه الکترونیک قدرت و محرک های الکتریکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به bitly.com/2zLozcZ مراجعه فرمایید.
pixel