صحبتهای جنجالی مهناز افشار در مورد واردات شیر خشک فاسد توسط همسرش،و پاسخ صریح

159
دیدیش؟
دیدیش؟ 1.9 هزاردنبال‌ کننده

صحبتهای جنجالی مهناز افشار در مورد واردات شیر خشک فاسد توسط همسرش،و پاسخ صریح مهناز افشار.

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.9 هزار دنبال کننده