کلیپ پرواز بی فرود سالگرد شهدای پرواز 655

1,290

کلیپ پرواز بی فرود برای اولین جایزه ضد استکباری پرواز 655 تهیه شده است و کاری است از دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی