اجرای پروژه هوشمندسازی مدارس استان گیلان

413
شرکت مجتمع فنی گیلان سبز به عنوان مجری هوشمندسازی مدارس استان گیلان از مهر ماه سال جاری (1394) اقدام به آغاز پروژه بزرگ هوشمندسازی 260 مدرسه در سطح استان گیلان کرد. تیم فنی شرکت مجتمع فنی گیلان سبز امروز مفتخر است با اتمام این پروژه گامی مثبت در جهت ارتقای کیفیت سیستم آموزشی استان برداشته است www.mfgs.ir
pixel