ماسک در فتوشاپ (noiseshot.com)

89
استفاده از ماسک در فتوشاپ، جزو لازمترین تکنیک ها محسوب می شود. هدف ما از ماسک کردن در فتوشاپ تغییر و ویرایش قسمت هایی از عکس است که باید تغییر کند بدون تأثیر گذاشتن در قسمت‌های دیگر. مثال که می تونم بزنم شابلون است. هنگام استفاده از شابلون، فقط نقاط مورد نظر رنگی می‌شود و بقیه قسمت‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند. در ماسک نیز اینگونه عمل می کنیم. هنگامی‌که ماسک را روی یک لایه فراخوانی می‌کنیم، نواحی که انتخاب‌نشده اند، ماسک شده و از ویرایش محفوظ می‌مانند.
noise shot 19 دنبال کننده
pixel