آئودی R8 V10 Plus مقابل سوپر بایک دوکاتی Diavel

434

این آزمایش طی سه بار جداگانه برای هر کدام از خودروها صورت گرفته و کمترین زمان به دست آمده منظور شده. زمان رسیدن از سرعت صفر تا 97 کیلومتر برای موتورسیکلت دوکاتی 3.02 ثانیه و برای آئودی 3.56 ثانیه است.

۶ سال پیش
# V10
# Plus
#
علیرضا TT
علیرضا TT 945 دنبال کننده