داغترین‌ها: #جام ملت های اروپا

هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران

27
جناب آقای دکتر مرتضی ابراهیم نژاد، عضو هیات علمی فعال برتر در همکاری با جامعه و صنعت دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران، دانشکده فنی و حرفه ای امام محمد باقر ساری
pixel