نرم افزار زندگینامه شهید جواد فکوری

761

سرلشکر خلبان شهید جواد فکوری از بزرگمردان نیروی هوایی ارتش و فرمانده این نیرو در زمان حمله عراق به ایران بود. عملیات های بزرگ 140 فروندی، کمان 99 و همچنین حمله به اچ 3 در زمان فرماندهی ایشان به اجرا گذاشته شد.