مستند نگاهی به عاشورائیان لبنان | قسمت دوم

214

قسمت دوم: 29/06 دقیقه تهیه کننده و کارگردان:شاهرخ کیوان نیا به سفارش: دفتر ادبیات بیداری حوزه هنری محصول: سازمان توسعه سینمایی سوره سال تولید: 1392

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel