آموزش نحوه دریافت و نصب نرم افزار اظهارنامه اشخاص حقیقی

940
مهندس برتر 240 دنبال‌ کننده

آدرس دریافت آموزش : http://mohandesbartar.ir/ead1402 همانطور که اطلاع دارید جهت تکمیل اظهارنامه مالیاتی که فقط به صورت الکترونیکی انجام میشود در گام نخست بایستی نرم افزار مربوط به اظهارنامه را از سایت سازمان امور مالیاتی دریافت و نصب کنیم.با توجه به تعدد نرم افزار های موجود در سایت باید دقت شود که نرم افزار مخصوص مالیات اشخاص حقیقی که مهندسین سازمان نظام مهندسی هم جزء آن هستند دریافت شود.پس از دریافت نرم افزار بایستی آن را نصب نموده و در صورت نیاز تنظیمات مربوط به فونت نیز بر روی آن انجام شود. و در ادامه

مهندس برتر 240 دنبال کننده
pixel