رادیو مهرآوا: ولایت علی، هویت ماست

420

شعر: مهدی اولادی؛ اجرا: لیلا نظری؛ ادیت: آرش جدی؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava