نرم افزار خزانه داری ملک

480
480 بازدید
اشتراک گذاری
برخی از امکانات و قابلیت های نرم افزار خزانه داری / دریافت و پرداخت 1. امکان تعریف بی نهایت صندوق ، تنخواه گردان ، حساب بانکی ،دسته چک وارز 2. ثبت عملیات دریافت و پرداخت نقدی و غیر نقدی صندوق 3. ثبت عملیات دریافت و پرداخت نقدی تنخواه گردان ها و کنترل مانده حساب هریک ازتنخواه گردان ها 4.ثبت عملیات دریافت چک بانکی وتغییر وضعیت چک به حالت های درجریان وصول ،پرداخت و...
pixel