تیپ بدنی اکتومورف قسمت 2

267

در این کلیپ :www.vipfitness.ir متابولیسم ، مشخصات فیزیکی، نوع طراحی تمرین، تغذیه، مکمل، افراد اکتومورف بررسی می شود.

Vipfitness
Vipfitness 56 دنبال کننده