چند ترفند جالب با سکه

829
با استفاده از سکه می توان کارهای مختلفی انجام داد و حتی گاهی نقش یک ابزار را به خوبی اجرا می کند! این ویدئو جزئیات این کار را نشان می دهد.
pixel