تاثیر واکسن بر علیه ویروس کرونا

806
تاثیر واکسن بر علیه ویروس کرونا . میزان تاثیر واکسن كروناويروس از زبان آقاى دكتر نظرى فوق تخصص رادیولوژی مداخله اى و عروقى مراكز تصويربردارى فرجاد ‏ . www.farjadgroup.com
pixel