خروج حسین فریدون از دادگاه

10,298

حسین فریدون پس از خروج از دادگاه باز هم حاضر به گفت وگو با خبرنگاران نشد.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده