حمله انتحاری به اتوبوس سپاه در سیستان و بلوچستان

37,232

در جریان حمله ای تروریستی به اتوبوس کارکنان سپاه در سیستان و بلوچستان تعدادی از پرسنل سپاه به شهادت رسیدند.