تاثیر مخرب ویروس آنفلوانزا بر مغز

45
اگرچه آنفلوانزا به عنوان یک بیماری تنفسی شناخته می شود، در برخی موارد با علائم عصبی همراه است.
pixel