نوید بهداروند

228

سلام نوید بهداروند از مسجد سلیمان هستم موضوع طرح من تولید دم نوش روان تنی برای اولین بار در ایران هست برای شروع کار و سرمایه در گردش نیازمند 1/7 میلیارد سرمایه هستم

میدون
میدون 433 دنبال کننده