صحبت های سرکار خانم نور محمد زاده دانش آموخته و دانشجوی ممتاز

119
119 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

صحبت های سرکار خانم نازنین نور محمد زاده دانش آموخته و دانشجوی ممتاز در رشته مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی حکیم طوس