برگر تن ماهی/ غذا با تن ماهی

339

برای دیدن ویدئوهای آشپزی جدید و متفاوت به پیج ایسنتاگرام تحفه مراجعه کنید. https://www.instagram.com/tohfefood

تحفه 9 دنبال کننده
filimo
ایده اصلی
%92
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel