سقوط اسکلت فلزی ساختمان در حال ساخت در مشهد براثر باد شدید

293
293 بازدید
اشتراک گذاری
اسکلت فلزی ساختمانی در حال ساخت در بلوار امامت شهر مشهد، بر اثر وزش شدید باد فرو ریخت؛ این حادثه خسارات جانی در بر نداشت.

u_7053711

1 ماه پیش
مهندس هستن ایشون
pixel