دنیایی طرح های الکترونیک:ساخت اتوماتیک کلیک موس!

1,529
Sinaset(توقف) 6.6 هزار دنبال‌ کننده
در این ویدئو،به کمک مقاومت 1 مگااهم،مقاومت 1 کیلواهم،ایسی 555،خازن 220میکروفارا 6.3 ولت(یا با ولتاژبیشتر)،دیود 1n4007 و موس،یک موس با قابلیت اتوماتیک کلید،ساخته میشود(سایتی برای ازمایش کلیک موس http://kor.pe.kr/make/electronics/Automatic_click_mouse/Click_time.htm )
Sinaset(توقف) 6.6 هزار دنبال کننده
pixel