تغییر در روند زندگی: مرحله 2

122
افراد در بسیاری از موارد، در زمینه ی ایجاد تغییر در روند زندگی دچار ناامیدی شده و از اهداف خود دست برمی دارند. می دانید چرا؟ چون تسلیم افکار منفی خود شده و دست از تلاش برمی دارند. در این ویدیو توسط استاد محمد رضا صادقی به این موضوع پرداخته شده تا شما را در رویارویی با افکار منفی یاری نماید. www.miliarderejavan.ir
موسسه جوان 10 دنبال کننده
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel