طرح توانمندسازی و اشتغال امام رضا (ع) در قلعه گنج کرمان

255
مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا و بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی قرار است طرح توانمندسازی و اشتغال امام رضا(ع) را در شهر قلعه گنج کرمان -که از محروم ترین نقاط ایران است- راه اندازی نمایند و در سراسر کشور گسترش دهند.
pixel