حاشیه نگاری از راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ۹۷ شهرستان سرخس

337

کاری از مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی شهرستان سرخس تدوین: محمد نخعی کوشه