كتاب قانون توانگری

39
ریاضی با خسروتاش 863 دنبال‌ کننده
39 بازدید
اشتراک گذاری
خانم پاندر در این كتاب به دیدی معنوی به معقوله تحول فردی می نگرد. او به بهانه هایی كه افراد برای عدم قبول مسئولیت زندگی خود می آورند اشاره می كند و میگوید بجای بهانه تراشی به ظور مستقیم به سمت آنها حركت كنید.
pixel