دکتر امیروحید فخرداعی؛ دگرگونی در بازاریابی حرکت به سمت بازاریابی داده محور

195
دکتر امیروحید فخرداعی در اولین جلسه دوره MBA بازاریابی دیجیتال به بحث و تبادل نظر به موضوع تحولات و دگرگونی بازاریابی با رویکرد بازاریابی داده محور پرداختند. اطلاعات بیشتر در وب سایتwww.postMBA.org
pixel