آموزش تخصصی و حرفه ای شطرنج کرج (مات با وزیر)

100

در این ویدئو نحوه کیش و مات کردن با وزیر تنها با روش تعقیب اسبی شرح داده شده است

Herochess 40 دنبال کننده
pixel