شیطان از طایفه جن بود چطور در درجه فرشتگان قرار گرفت ؟

246
شیطان از طایفه جن بود چطور در درجه فرشتگان قرار گرفت ؟
لامپ صد 11.8 هزار دنبال کننده
pixel