دستگاه مهرسازی طرح شاینی

2,120
رضا تهرانی 105 دنبال‌ کننده
2,120 بازدید
اشتراک گذاری
این دستگاه بعدازدستگاه مهرسازلیزری brother بهترین دستگاه مهرلیزری در ایران است به جهت اینكه روی كلیه پایه مهرهای مارك شاینی كلوپ اسمارت و دیپلمات مهربدون سایه می سازد واین درحالی است كه دردستگاه های چینی امكان سایه وجوددارد و این میتواند نقطه قوتی برای این این دستگاه باشد-رضا تهرانی قیمت 2/500/000 تومان2-88930281
رضا تهرانی 105 دنبال کننده
pixel