هوش مصنوعی؛ از ادعای نابودی انسان ها تا شهروندی عربستان

1,870

ربات انسان نمای سوفیا، تبدیل به اولین ربات شهروند جهان می شود. متن کامل این گزارش و ترجمۀ مصاحبه با این ربات انسان نما را در وب سایت دکتر مجازی مطالعه کنید: http://bily.ir/T6yFVJ

VirtualDr
VirtualDr 67 دنبال کننده