پرواز خودکار داخل سالن کوادروتور دانشگاه پنسیلوانیا

414

دانشگاه پنسیلوانیا همیشه در زمینه ریز پرنده ها یک قدم جلوتر از دیگر دانشگاههاست. در این ویدئو می بینید که یک هواپیمای عمودپرواز (کواد روتور) با کمک سنسور هوکویو HOKOYO می تواند در محوطه ای که GPS کار نمی کند (GPS Denial Area) به درستی پرواز کند و از محیط نقشه تولید نماید (Map Generating) برای پرواز خودکار در زیر سقف یا هر مکان دیگری که GPS آنتن نمی دهد تنها راه همین سنسور اسکنر لیزر ژاپنی است