تولید اسید فسفریک ار فسفر قرمز

743

یکی از روش های تولید اسید فسفریک با استفاده از فسفر قرمز میباشد که نحوه استفاده از آن در فیلم فوق به نمایش گذاشته شده است. شماره های تماس 54571 021 http://aryachemical.com/index.aspx?Product